V oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva je naša ponuka orientovaná na dopyt zo strany podnikateľských subjektov, fyzické a právnické osoby.Na základe dátového vstupu nevyplývajúceho z nami vedeného účtovníctva ponúkame služby v oblasti daňových priznaní.Konzultácie súvisiace so začatím podnikania, poradenstvo v súvislosti s pozastavením alebo zrušením živnosti, poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok...